A Győri Nemzeti Színház pályázatot hirdet férfiszabó munkakör betöltésére

A Győri Nemzeti Színház

pályázatot hirdet 

FÉRFISZABÓ

munkakör betöltésére. 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Czuczor Gergely út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelmeztervező tervei alapján szabásminták készítése, a szabásmintákról jelmezek szabása, összeállítása, varrás előtti előkészítése. Ruhapróbák, igazítások levezetése, részvétel az anyagrendelésekben, költségek összeállításában, Együttműködés a művészi és műszaki stábbal. Általános varrodai feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Szakmunkásképző intézet, férfiszabó,
         Férfi ruhák szabása, varrása – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakképesítést igazoló okiratok, szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Tamás műszaki vezető nyújt, a 96/520-600/137-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
       Postai úton, a pályázatnak a Győri Nemzeti Színház címére történő megküldésével (9022 Győr, Czuczor Gergely út 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 650-23/2009, valamint a munkakör megnevezését: Férfiszabó.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes elbeszélgetés, szakmai önéletrajz.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. december 9.