Maradjunk kapcsolatban!

Évadmustra

Zalaegerszeg – Caligula helytartója

Zsarnoknevelde

C-felségjelű, NATO-kompatibilis, automata géppuskás dzsipen, konténerbe bujtatva gördül a színpadra Caligula császár aranyszobra. Szíria helytartójára, Petroniusra vár a feladat, hogy a jeruzsálemi zsidók kiállítsák templomukban a cinikus ajándékot.

Mondhatnám, egyenesen a templomba hajt be a harcjármű, valójában azonban egy szimbolikusan összevont teret látunk, amely Szlávik István díszlettervező megformálásában, Petronius tudatmozdulatainak a helye. Mindegy itt, hogy a legionáriusok a táborukban őrzik-e a szállítmányt, vagy benn vannak már vele, s csak a kibontás parancsára várnak. Mindegy az is, hogy a helytartó a wellness lakosztályában kínálja-e különleges dohánnyal a csodarabbit, vagy a templom egy szegletébe húzódik félre vele: a lényeg a gesztusokban rejlik: Barakiás elfogadja a szivart, majd nem gyújt rá. Balogh Tamás játssza, biztos arányérzékkel kevergetve a rabbi zsigeri (eredendő, mély, igaz) hitének kifejezését, az ugyancsak zsigeri szofisztikájával.

Sztarenki Pál – nem a szerző, Székely János betűjéhez, közlésformájához, hanem a gondolkodói attitűdjéhez hűen – klasszikus modernséggel értelmezi a darabot. Elgondolásában, a Petroniust alakító Farkas Ignác távolról sem azért modern, mert az ideillő, historizáló harci gönc helyett e századi mundérban feszeng, hanem azért, mert a feszengése modern-hétköznapi. Adott egyfelől a parancs, másfelől az ellenkező zsidók. Ott a haderő, itt a kollektív érzület. Petronius nem buta, de inkább katona, mint lángész. Figyelmét elkerüli Barakiás érvelésének gyenge nyitópontja, ami szerint a zsidóság nem sújtható a garázda csőcseléke tettéért, hogy valahol a császár köztéri szobrát ledöntötték. Szó sincs visszaütésről, csak a sérelem van: a reájuk mért szoborpofon. A csodarabbi szerint Isten távozik onnan, ahol bárkinek bálványt állítanak; többé nem lesz templom az a hely, csak üres terem. Ha a szoborállítás okán megszűnik a templom, akkor nem éri el a célját a küldemény – gondolja a helytartó –, s ha nem eredménnyel kecsegtető az akció, akkor a siettetése is fölösleges. A megereszkedő akarat órájában lép színre Decius, Caligula állandó követe a küldetéssel, hogy haladéktalan cselekvésre késztesse Caligulát. A küldetés és az indíték azonban nem azonos. Kiss Ernő szerepében Madách Luciferje és Katona Biberachja egyesül: ő a császára hatalmától való megcsömörlöttségét baráti bizalommal, cinikusan feltáró, fényhozó ritter. A szoboravatás siettetése helyett, inkább a kincstári vagyont cirkuszra és kedves lova, Incitatus konzuli méltóságba emelésére herdáló, pénzszűkében lévő zsarnok megvesztegetését ajánlja. Tőle és Barakiástól, külön érvcsatornán a tudata alá injektálva, kapja az impulzust Petronius, hogy opció lehet a templom megbecstelenítésének elkerülésére a fegyvereseinek Róma ellen fordítása is.

Nyerő húzás-e besúgóvá válni? Petronius lamentálásáról valaki levelet ír Rómába, ezért hiába az előzetesen elfogadott, a szoborállítás alól felmentést eredményező zsidó kenőpénz, a döntést visszavonja Caligula. Decius a helytartó segédtisztjeit, Luciust és Probust gyanúsítja, s azonnali kivégzésüket ajánlja. Úgy lesz. Hertelendy Attila (Lucius) és Szakály Aurél (Probus) folytat ugyan vitát egymással az árulás esélyeiről, majd egymásra is vallanak a kikérdezéskor, a haláluk után következő epilógusban azonban tudatja Petroniusszal a küldött, hogy ártatlanok: az ő szárnysegédei tették a feljelentést. Tanulság: megmaradni tisztességesnek kevésbé létfontosságú, mint tisztességesnek látszani. Bajában, a helytartó ugyanúgy a nevükön hívja leöletett tisztjeit, mint szokta Caligula. Szimptóma.

A heroikus káosz zenekísérete Orff Carmina Buranájának grandiózus Kórusa, amelyben a hős nem Istenhez, hanem Fortunához fohászkodik. Amire elérkeznék Petronius számára az ösztönös engedetlenség kegyelmi pillanata, és az érte előre kiszabott halálbüntetés, addigra megölik a császárt. Immár a mártíromságától megfosztottan, elemes csavarlazítóval kibontja a fakonténert. Ez a szoborleleplezés a csattanó: a Sztarenki odakészítette ládából nem Claudius aranyszobra, hanem a konzullá kinevezett ló emlékműve bukkan elő.

A történet Kr. u. 39-41. között játszódik Júdeában. Petroniusnak, Caligula császár helytartójának parancsot kell végrehajtania: be kell vinnie a császár szobrát a jeruzsálemi templomba. A zsidó nép számára elképzelhetetlen, hogy a szobor bekerüljön a templomba. És nemcsak elképzelhetetlen, hanem lehetetlen, mert, ha mégis megteszik, a templom megszűnik számukra templomnak lenni, hiszen az Úr akkor onnét kiköltözik, eltávozik, mihelyt belépnek a szoborral. „És nem marad más, csak egy üres csarnok, amely talán jó Caligulának, de nem az Úrnak.” Hogy tud Petronius egyszerre hűséges lenni császárához és lojális az alattvalókhoz?

A rendező válasza modernül klasszikus. Érintőlegesen szól ugyan a tradicionális megközelítésekről – becsületről, barátságról és hűségről, árulásról és öncsalásról, engedelmességről és szembeszállásról –, ám azoknál előbbre lép: párhuzamot vonva Caligula karriertörténetével, azt mutatja meg Petronius sorsában, hogy miként keletkezik a zsarnok. Nem kétszemélyes darab, fontos statisztákkal, hanem többszereplős krízisdráma, amelynek végén a főhős (Petronius) elevenen – történelmi besorolása tudatában – a világ zsarnokainak panteonjába kárhozik.

Színészalapú előadás. Sztarenki teret ad a szöveg sodrának, és esélyt a színészeinek, hogy artikulációjukkal kibontsák abból az ezernyi jelentésárnyalatot. Jó hangzat!

Képek: Pezzetta Umberto

Hirdetés

Évadmustra

Peter Karvaš bemutató – Cervinus Teátrum

Tűzfal, babám!

A nem-látó leány elküldi magától festőművész legényét, amikor az farkasvakon tér vissza hozzá a vallatásból. Vértelen tragédia. Körös-körül pedig vérbő groteszk arra a rugóra, hogy egy hibbant házkezelőség befalaztatja a lakókkal az ablakaikat. (tovább…)

Tovább olvasom

Évadmustra

Nagyabonyi Emese – Bizalomlázban

Lélektérképészet – II.

„Rendszerek és szabályok… Meddig szolgálják a tevékenységünket s mikor jön el  a pont, amikor  el lehet és el is kell engedni őket a továbblépés, az új beengedése/felfedezése érdekében…? Hogyan illeszkedik be az egyén a közösségbe? Hogyan hat a közösségre? S a közösség reá? Kialakul-e a közös nyelv? Ezek rendkívül fontos kérdések.” (tovább…)

Tovább olvasom

Évadmustra

Csehov-rendezőt avattak Debrecenben

Rajtunk a vakablak szeme

„Egy misét látunk, s templomi áhítattal távozunk a színházból.” – írta Kosztolányi Dezső a Három nővér vígszínházi előadásáról. A korabeli orosz kritikák viszont azt vetették kezdetben Csehov szemére, hogy visszafejlődik, ismétli önmagát, s értelmetlenséggel zsúfolja tele darabját. A Csehov-rendezőként Debrecenben debütáló Ilja Bocsarnikovsz felfedezi a két vélemény egységét: reményteljes tragédiába fojtja a komédiát. (tovább…)

Tovább olvasom

Évadmustra

Nagyabonyi Emese sebtében van

Lélektérképészet – I.

Nagyabonyi Emese sebtében van. Még az újvidéki Akadémia színésznövendékeként, megfordult a Szabadkai Népszínházban, friss-diplomásként az osztálytársaival megalapították Zentán az állandó színházat, onnan tovább szerződött a Kosztolányi Dezső Színházhoz, napjainkban pedig szabadúszóként dolgozik az Újvidéki Színházban, s készül egy filmszerepre Tolnai Szabolcs produkciójában. (tovább…)

Tovább olvasom

Évadmustra

Arat a Charley nénje Szatmáron is

Egy príma Don

Minden feltörekvő nemzedék alanyi joga, hogy a színházi formanyelv megújításában saját zsákutcája legyen. Vége csak a végtelennek nincs. Ha a zsákutcákat nem korosztályoknak nyitnák, nem lenne a színház egyetemes fejlődése folytonos. A formabontásból való kibontakozás egyik lehetősége a vakmerő visszatekintés, a brutális retró. A Charley nénje ilyen.

Az operett ekézése ősi foglalkozás. Művelői többnyire merő irigységből szántják fel a harmóniavágyó publikum lelkét. Hatalmas területet kellene megművelniük, eleddig nem is boldogultak vele. Az irigységet az ekefajtáinak sokfélesége jellemzi. Lehet azt hirdetni például, hogy az osztrák-magyar operett Kálmán Imrével született, virágzott és porladt el. Kivesztek a nagy dramaturgiai gépezet működtetésére alkalmas, leleményes librettisták, de nincsenek már olyan zeneszerzők sem, akik egy szerteágazó cselekményű történetet fel tudnának slágerekkel tölteni. Aztán előkerül ugyanarról a Zeneakadémiáról, amelyen Bartók, Kodály és Kálmán tanult, egy Aldobolyi Nagy György nevű klarinétos. Operett színpadra alkalmazza Brandon Thomas háromfelvonásos énekes bohózatát, komponál áriákat, duetteket, tercetteket, kvintetteket, írat hozzájuk dalszövegeket Szenes Ivánnal, s hódító útjára indít egy kacagtató-könnyeztető, örökzöldmezős ekézni valót.

A lányok ugrálnak majd…,  Charley nénje…,  Charley nénje – finálé, Csá-csá-csá-csá-Charley…, Egyenesen észvesztő!,  Ha nincsen autó…, Maga nekem úgy kell, mint a levegő…, Most mi három lányok… és az Orchideák. Szatmárnémetiben hat zenész összmunkája elegendő ahhoz, hogy az első taktusok működésbe hozzák a közönség szövegemlékezetét, feltöltsék a könnyzacskókat, s a refrénekhez szinte már ne is kelljenek a színpadi szereplők. A nyolc sláger slágervolta a szereposztás alapja. Manfrédi Annamária zenei vezetőként és karmesterként ügyeli a hangzásvilágot. Jótét közreműködésével, a Harag György Társulat színészei a nehéz pillanatokban sem ismerik a kiénekelhetetlent: hol a dallam hajlik a hangalkatukhoz, hol dallamkövetően rábeszélik a szöveget a zenére. Alapjaiban azonban mindenki biztosan, szeretnivalóan énekel. Ahhoz, hogy ez így lehessen, a produkció menedzsmentje bátran, és helyeselhetően, lemondott a szerepek életkorhű kiosztásáról, a diákok és felmenőik között nincs meg az emberöltőnyi korkülönbség. Az élethosszig tanulás csak nálunk újdonság. Oxfordban lehetett valaki véndiák már a bohózat megszületése idején is, most pedig éppen, hogy igen. Különösen akkor, ha a színész temperamentumos, szerelmesen pulzáló és akrobatikus. Mert miről is szól a darab?

Charley és barátja, Jack beleszeretnek a szép Spittigue lányokba, Kittybe ás Annie-ba, akiket apjuk féltékenyen őriz. Ráadásul a fiatalembereket nem veti fel a pénz, ezért esélyük sincs a zord apa jóindulatát elnyerni. Charley nénjének, a dúsgazdag milliomosnak látogatása azonban reményt kelt a fiatalokban. Remek tervet eszelnek ki, ám mindent tönkre tenni látszik, hogy Donna Lucia, a néni nem érkezik meg. Ezen az apróságon hamar túlteszik magukat a fiatalemberek és ráveszik barátjukat, hogy játssza el a néni szerepét. Minden szépen halad addig, míg a valódi Donna Lucia meg nem érkezik.

A szerelemvalló expozíciós tételekre az első elágazási jel akkor következik, amikor színre lép Nagy Orbán mint Brasett, az arisztokratikus szolga, leheletfinom iróniával fogadva gazdái urizálását. Különös figyelemmel van a csöppet sem úrias, közönségesen pezsgőt tolvajló, Lord Frank Babberley, oxfordi diák iránt, akinek hamarosan – mintegy vezeklésképpen a tettéért – női ruhákat kell öltenie, hogy eljátssza az első vizitvacsorán Charley nénje szerepét. Nagy Csongor Zsolt masszív bariton özvegy; Brazíliában, a majmok hazájában bizonyára ilyenné özvegyülnek az Európából oda férjesedő nők, főképpen a szigetországiak. Az előző század elején, a Magyar Színházban Csortos Gyula volt a címszereplő. Szoknyát, fűzőt, kékszalagos női bugyogót viselt. „A merész s egyben eredeti ötletet a szerző ízlésesen, épp annyi elmésséggel, mint tudással viszi diadalra” – jegyezte fel a kor jeles színi krónikása, Kosztolányi Dezső. Bessenyei István, a szatmári vaudeville rendezője sem kevésbé mértékletes a humor és az érzelmek adagolásában, ám az adott szituáció kínálkozó komikumforrásai közül egy másikat választ: színpadán az ál-néni minden kecses mozdulata árulkodóan tramplinak van mutatva: a csaló diáktársak kétségbeesetten igyekeznek leplezni a mámi kitüremkedő férfiasságát, teljesen fölöslegesen: Spittigue hozományreménye és a lányok szerelmes vágyakozása álomba ringat minden gyanút: az epekedőknek a vakság elemi érdekük.

A színrevitel másik erénye, hogy tartózkodik, és távol tart minden színészt az elhamarkodottságtól. Aldobolyi professzionális zenedramaturg. Az első jelenetekben Péter Attila Zsolt (Jack Topplebee, oxfordi diák) és Gaál Gyula (Charley Wykeham, oxfordi diák) ingatag lelkű szerelmesként téblábolnak a színpadon: lenn van az előadás, amiként a hősök is, maguk alatt. Fordulat a haditerv végrehajtására szövetkezés tercettje, roppant erős mozgáskísérettel. A koreográfusok, Bordás Attila és Gabriela Tănase kihasználják a színészek összes tánc- és akrobatikus képességét, precízen beosztják energiájukat, s megadják az énekes tánchoz elengedhetetlen légzésszüneteket. Ami közben fergeteges az iram a szerep szerinti ifjak számára, azonközben dallamhoz igazodóan lágyak a mozdulatok ott, ahol nincs helye a vehemenciának.

Ilyenek az egymástól elsodródott szerelmesek találkozásai. Ellenpontosan szimmetrikus szerkezetű a cselekmény. Négyen helyben szerelmesek, négyük számára az emlékeket megszépítő messzeség válik igaz-gyönyörű valósággá. Az előzőeket a közelgő elutazás rémíti, majd sarkallja tettre, az utóbbiak a messzi Indiából és Brazíliából térnek vissza a szigetországi révbe. A képletet követi le a koreográfia, s a rendezői instrukció. Rappert-Vencz Gábor (Sir Francis Topplebee, nyugalmazott indiai ezredes), akinek van szerencséje kikosaraztatni az ál-néni által, majd még nagyobb szerencséje, előtalálni a régmúltból a valaha volt legigazibb szerelmét – a vaudeville legösszetettebb, szinte drámai szerepét játssza. Ugyanez mondható el Bogár Barbara munkájáról, akinek lépésről-lépésre, apró jelenként kell felismernie a női maskarába öltözött férfiban a szíve vágyottját, párhuzamosan rezegtetve a kétség és a reménykedés húrjait. László Zita Donna Lucia d’Alvadorez, a Charley nénje. Övé a leghálásabb feladat: szerelmi beteljesüléseket és gazdagságot hoz a történet szerint, személyesen pedig olyan szerepet játszhat el fiatalon, amelyet szinte mindnyájan a szép korú Tolnay Klári alakjához kötünk. Ellenpontja, illetve Brasett, szolga párja Diószegi Attila (Stephen Spittigue, oxfordi ügyvéd): pökhendi, pénzsóvár, esetleg pedofil – egy mámorfürdős darabban nem egykönnyű boldogságot osztani neki is.

A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata beírt egy új lapot a Charley nénje Aldobolyi-korszakának diadalkódexébe.

Képek: Czinzel László

Tovább olvasom

Évadmustra

Hedda Gabler – Marosvásárhely

Katonavér és hangyavirtus

Egy tábornok árvája lepuffantja önmagát. Örökölte a katonagént, az egyebekben lelki és vagyoni hozomány nélküli asszony. A katonagén probléma. Háborúra néha csak azért van szüksége az államnak, hogy a garázdalelkű férfitagjaitól megszabaduljon alkalmilag a társadalom, s a békevágyók a hátországban nyugton élhessenek. Háború éppen nincs, Hedda nem lehet amazon, ezért nyit a nappalijukban pszichikai belháborút, s lesz annak eltökélt mártírja.

(tovább…)

Tovább olvasom
Hirdetés

Facebook

Hirdetés

Népszerű

%d blogger ezt szereti: