Tóth Ilonka megidézése a Nemzeti Színházban

Kötéltánc

A hiszékenység a történelem elsődleges mozdítója. Johanna hamujától Tóth Ilonka bitófán is megkínzott testéig vezet az egyik út, s a Péterfy utcai kórház kollaboráns nővéreitől a Tóték őrnagyrajongó Ágikájáig a másik: a Pesti srácok itt, az 1957-es Kádár-majális tömegmámora amott. Vidnyánszky Attila rendezése oknyomozó história és közlélektani revü – egyszerre.

 

A gulyáskommunizmushoz Kádár rögtönítélő népbíróságán aprították a belé valót. Mintha rulett asztal pörgető korongján halmozták volna fel a Tóték által megtermelt dobozokat, olyan Olekszandr Bilozub díszletkorpusza, a gigantikus kartoték- és sorsláda, amelyből majd kibuknak a fél-statáriális bíróság elé tárandó ügyek. A kompozíció szívében Csurka László ítélkezik. Polifon. A vádlott nevét, életkorát, a kötél általi halál-ítéletet, és a végrehajtás kitűzött napját mondja, majd egy inkább árverési, mint bírói kalapáccsal az asztalra csap. Ebben a viselkedésben, a lakonikusságban, a hanghordozásban egyszerre érzékelhető a szovjet tankok erejétől támogatott hatalom szabad cinizmusa, de kódolt ellenpontként ott van a történelmi igazságszolgáltatás pillanatának felidézése is: 1986-ban, Nagy Imre újrateremetésén, a Hősök terén ezekkel az azonosító adatokkal emlékeztek meg ’56 mártírjairól.

 

tothilonka_eoszfotos-2776.jpg

 

Közben történelmi ricsaj van. Vidnyánszky kinetikus/akusztikus tablói rendre Fellini szimultán köztéri életképeit, és a Jancsó Miklós filmjeit jellemző szervezett, allegorikus masírozásokat idézik. Hangban-látványban keverednek a különböző indítékú embercsoportok mozgásai, mozgalmi nótái: a többszólamúságban egyszerre jelentkezik a primer érzelemkifejezés a tettek konklúziójával, a szándék színe az eredmény fonákjával, vagy megfordított képletben, ugyanez. A kavalkádból bontakoznak ki olykor a história magányos, gyanútlan alakjai. Bánsági Ildikó (Tóth Ilonka édesanyja) az előadás egyik csúcsjelenetében a vérengzés megrendelőjéhez, Kádár Jánoshoz akar közel jutni, hogy az szolgáltasson igazságot a leánya ügyében.

 

tothilonka_eoszfotos-2761.jpg

 

Az előtűnések/áttűnések hirtelenek. Az epizódszerűség megteremtésének alapját Nagy Viktória jelmezei adják, amelyek szabásukban, színükben az 50-es évek melósruha és lódendivatját követik. A szabás szinte egyenruhaszerű, az anyagszínek megválasztásában kínálkozik lehetőség a karakter valamelyes sejtetésére. A kihallgató tiszt, Bakos-Kiss Gábor ruhája például alaptónusában kék-szürke rendőrlélekre utal, a belekevert katonabarnaság arra, hogy szovjet parancsra cselekszik, a redőzöttség pedig lágyítja a személyiséget. Az alakítás épp ilyen – Bakos-Kiss pályája kiemelkedő mozzanata – ambivalencia-teljes. Az ostoba pribéknél eszesebb a felemelkedése érdekében habozás nélkül cselekvő egyenruhás, alakításában ugyanakkor áttűnnek a gyilkosságvádban rejlő ellentmondásokra ráérző ember kételyei is. Gondolatzavarában úgy vonaglik villanydrótos vallatólámpájával, mint mikrofonállványukkal a rock sztárok a pódiumon. Játssza Ilonka előtt az emberséges, jóakaró vallatót, ami közben elfojtja (eltapossa) magában emberségesség valódi csíráit. Hinni akar foglya bűnösségében, ám érzi, hogy a hite akaratlagos, nem meggyőződésből fakadó, ezért kínzással, zsarolással törekszik az igaz meggyőződésig eljutni.

 

tothilonka_eoszfoto-1270737.jpg

 

Csak beismerő vallomást kap. Tóth Ilonka jelképes napon, október 23-án született 1932-ben, halála napja pedig 1957. június 26. Keresztényként mindig a segíteni akarás vezérelte, ezért is akart orvos lenni. Kitűnő eredménnyel végezte az egyetemet, a szigorló medikát magával sodorta a forradalom szele, nővérnek jelentkezett a Péterfy utcai kórházba, innen átirányították a Domonkos utcai kisegítő kórházba, ahol személyválogatás nélkül mentette a sebesülteket. Tudta, hogy Obersovszky Gyula és Gáli József itt szerkesztette az Élünk c. lapot. November 20-án letartóztatták. Azzal vádolták, hogy Gyöngyösi Miklós és Gönczi Ferenc segítségével megölte Kollár István rakodómunkást. A nyomozást a maguk „jól” bevált módszerei szerint a szovjet megszálló hadsereg tisztjei folytatták le. Ország-világ előtt zajlott a kirakatper, amiben bűnösnek és gyilkosnak nyilvánították, kötél általi halára ítélték, és felakasztották. Waskovics Andrea e.h. alakításában, Tóth Ilonka nem együttműködő vádlott. A „Nem tudom, nem láttam, nem emlékszem” feleletei igazak. Volt „vétke”, a folyóirat-szerkesztők rejtegetése, ezt igyekezett titkolni, míg ki nem gyötörték belőle az ép tudatot. A tisztán állásban, és az elszenvedés méltóságában precíz, átélt játékot nyújt. Megrendülésünk forrása kisgyermek énjének színre hozása: az a rózsaszín, áttetsző, orvosnak termett okosság, ami róla majd az édesanyja emlékezetében megmarad.

 

tothilonka_eoszfotos-2860.jpg

 

Minden más bedarálható. A fődaráló, Rubold Ödön kamerás-mikrofonos szpíkere huszonegyedik századi figura: kávéházi nyeglesége, a bolsevik hatalomhoz dörgölőző modora egykor a tényferdítést szolgálta; ma a tényeltakarító, emlékoszlató misszió az övé. Az 1956-os forradalom 60. évfordulója ihlette a színdarab bemutatását. A szerző – Szilágyi Andor filmrendező – filmforgatókönyvnek írta meg a témát, de nem talált forgalmazót, vállalkozót hozzá. Idén a Nemzeti Színház kérésre dolgozta át színdarabbá. Műfaja: tanúságtétel két részben. Nem trendi. Honunk egy életvitelszerűen színházba járó polgára megfigyelte, hogy a magyar színház válságban van. Az országban egyre több az olyan intézkedés, amely eltávolít bennünket attól a demokratikus berendezkedéstől, amelyet huszonhét éve egyre csak erősítenie kellene a mindenkori hatalomnak. Ehelyett gyakorlatilag minden hátrányos helyzetű csoportot újabb és újabb kedvezőtlen intézkedésekkel – vagy legalábbis a kedvező intézkedések teljes elmaradásával – sújtanak. Mi ebben a helyzetben a színház – szerinte egyértelmű – feladata? Hogy egyre többet foglalkozzon az újonnan felmerülő vagy évek óta súlyosbodó társadalmi kérdésekkel, hogy elgondolkodtassa a közönséget mindarról, amiben él, hogy érzékenyítsen, és empátiára késztessen bennünket, hogy ezáltal – ha közvetve is, de – elősegítse a dolgok visszatérését a humánus, morálisan és (emberi) jogilag elfogadható keretek közé. Meggyőződése, hite szerint ugyanis az itt és most bennünket körülvevő világra és társadalmi folyamatokra való reagálás épp olyan fundamentális feladata kell, hogy legyen a színháznak, mint amilyen a jó esztétikai megvalósításra való törekvés és a művészi színvonal magasan tartása.

 

tothilonka_eoszfotos-2578.jpg

 

Itt és most, 2016. október 23. és november 4. környékén régi társadalmi kérdés merült fel újra, érzékenyen, empátiára késztetően és súlyosbodóan. Valamely körúti riporter ellenforradalomnak nevezte műsorában a hatvan éve történteket, egy politikus asszony pedig, a moszkvai köztelevíziónak adott nyilatkozatában azt tudatta, hogy Magyarországon a CIA által kiképzett, volt nácikból álló diverzánsosztagok fasiszta-ellenforradalmi puccsát akadályozta meg – életeket, vért áldozva – a hős szovjet hadsereg. Modern eszmék – új drámáért kiáltanak. A Szilágyi – Vidnyánszky mű ugyanis másmilyen. A Nemzeti vezérigazgató-rendezője a Johanna a máglyán, a Liberté ’56 és a Tóték világát tovább gombolyítva, hisz a forradalom tisztaságában, az elítéltek ártatlanságában, és abban, hogy a mindenféle fasisztákra, valahol margóvágó vár.

Képek: Eöri Szabó Zsolt