III. Richárd – Gyulai Várszínház

A mókás szörny vándorpúpja

Az újbárgyú közéleti példabeszédekért epedő sajtómunkás tétova fintorral ömleng lapja hasábjain, amikor egy kiérlelt bölcseleti tragikomédiát kell méltatnia a remélt, karakter-mészáros pamflet helyett. Vecsei Miklós átiratában, ifj. Vidnyánszky Attila III. Richárdja feladja a leckét az egyetlen ügyűeknek, az elégségesen barázdált szürkeállományúakat pedig a jobbik intellektusuk mozgósítására készteti.

Régi álma teljesült Gedeon József igazgatónak. Színháza, a gyulai vár építménye organikus (historizáló) díszletként hasznosult. Az ablakmélyedésben hol a Tower egy cellája sötétlett, amelyből a hiszékeny György herceg árasztotta öngyilkos optimizmusát, hol Richárd végzett benne mélycinikus, énjét kereső lelki gyakorlatot. Görkorcsolyán robogva, a körmellvéden érkezett haza Erzsébet fia, az egyenes ági trónörökös, hogy aztán botladozva, ülepen-háton csúszva hemperedjen bele a napi történelembe, egy vesztőhely formájú dobogó mellé, ami jószerivel a produkció egyetlen épített díszlete volt: annak távolabbi-közelebbi környezetében folyt a vérbően halálos hatalmi ármány.

Meghitt reneszánsz vérfürdő a vár. Az előadás létrehozói – az átíró és a rendező – képzeletét az a logikai rugó mozgathatta, hogy a históriában semmi sem tekintendő készpénznek, hiszen a krónikások alattvalók voltak, bizonyára befolyásolta őket uralkodójuk igénye az aktuális történelem- és világkép iránt. III. Richárdot olyannak látjuk, amilyennek őt Morus Tamás a Tudor-dinasztia számára leírta. Lehetett másmilyen is. Nem a relativizmus, hanem a megengedőség szellemében, a címszereplő, Trill Zsolt pufók diszkoszként hurcolja a púpját; hol odailleszti a vállához, hol maga elé gurítja vagy elhagyja. A küllem eszköz. Jellemzik általa a hőst, ő pedig szenvedi/élvezi a hátránya előnyeit. Talányosak a gaztettei is. Mintha nem ölne, úgy öl. Adva van alakításában egy virtuóz színész, aki nagyszerű rendező, de vágyott pozíciójában, igazgatóként majd egykettőre megbukik.

 

eszenyi_eniko_-_trill_zsolt_es_hegedus_d_geza.jpg

 

Az alkotók, talán az angol moralitásjátékok hagyományához visszanyúlva, de nagyobb valószínűséggel a saját értelmiségi közösségük viselkedésmintáját követve, kettős indíttatású bohóckarakterként jelenítik meg Richárdot. Egyik alakja póriasan ironikus és póriasan pajzán; a befelé forduló, önigazolásokat fogalmazó másik én, pedig filozófia-kincstárian bugyuta. Az egymásba hasadt dupla tudat megnyilvánulásaként, a kárörömének keserű felhangja van, a kegyetlensége mögött irgalom lappang, s a gátlástalansága a kisebbrendűség-érzetéből fakad. Mindennek megfejeléseképpen, hogy még inkább eltartsa önmagától önmagát, szóba elegyedik a nézőkkel is: felkészít, magyaráz, eligazít, minősít. Tudatja mindenekelőtt, hogy Anglia hatalmi elitje egyetemlegesen nyikhaj. „Évszázados háborúk után, megfogyatkozva bár, de béke ül Angliára. Az utcán szól a zene, hömpölyög a sör, a pincékben orgia, az embereket beárazzák, a holtakat elfelejtik. “Éljen, hisz béke van!” – harsogja a nép. Egy ember áll csak meg, hogy torz árnyékát nézve, feltegye a kérdést: valóban ez a béke? Richárd hősként harcolta végig a háborút, de a békebeli címlapokon már nem mutatna jól. Egyedül maradt. Gyűlöli a világot, köp a megszokásokra és retteg az unalomtól. Eldönti hát: játszani fog…” (idézet a műsorfüzetből). A színpadi békeköttetés nagyon is a jelenszázadi fegyverszüneteket idézi. Ifj. Vidnyánszky energikus fiatal színészekre osztotta az öldösődő, majd ölelni vezényelt Yorkok és Lancasterek szerepét, s beleviszi általuk a jelenetbe a turbékolásra kárhoztatottak természetes békegyűlöletét: egy fiatalnak a béke nem előmeneteli pálya. Fiatal színészek játsszák a pártháború veteránjait is!

A hatalom csúcsán lévőket viszont tapasztalt színészek alakítják. Hegedűs D. Géza három fogaskereket játszik el a gépezetből: György szerepében a naivat, Edwárd bőrében a rezignált-fatalistát, míg Tyrell hóhérként a fizetségarányosan lojális bérgyilkost. Mélakóros, alva-járva-ártó ember. A trónörökösök szülőanyjaként, Eszenyi Enikő (Erzsébet) partiban van Richárddal. Érti a szándékát, és a szavai mögöttes tartalmait is. Alakjához pontosan találja el a hangot: a kiszolgáltatott fenség önironikus cinizmusa. Undorral túlélési alkut köt vele, de a viszolygása közepette meg is rezdül benne, iránta valami. Trill figurája egyedien karizmatikus. Gyermeki rajongással közeledik hölgyáldozataihoz, s ettől lassacskán egyiknél az undor, a másiknál a gyűlölet fordul át érzéki kalandvágyba; kiszemelt, serdületlen menyasszonyában – Barta Ágnes (Erzsébet lánya) – pedig felébreszti a nőt. A legmeredekebb mutatvány a leánykérése. Apja (Edwárd) ravatala tövében, Trokán Nóra Annáját hirtelenszőke értelmének omlékony tűzfala védi a szánandóság fegyverét bevető, gyilkos Richárd szerelmi ostroma ellen. Semennyire sem: a jajveszékelésre kijelölt helyen, Anna képzeletben átbocsátja/átvezeti a testén Richárdot.

 

p1570660_masolata.jpg

 

A trónszerző részben (nyújtott expozíció) a rendező irányított szertelenséggel halmozza egymásra az ötleteket (kedvenc epizódom, amint Richárd hintalovat ajándékoz a Towerbe zárandó kis trónörökösnek). A társadalmi kórrajzhoz szükséges (megengedhető) a kor hőseinek jutalomjátékszerű bőséggel történő bemutatása. Nincs töltelékember, minden szereplő felvillant legalább egy morzsányi karaktert a színpadon. Aztán, a hatalomgyakorlás fejezetében billiárdasztalra emlékeztet olykor a vár játéktere: úgy csapódnak ide-oda a szereplők, mintha Richárd dákódöfése hozná őket tehetetlen lendületbe. A király nem annyira púpos, inkább hepehupás lélek. A történések fősodrától félre, árnyékból, rálátással bírt a környezetére, hatékonyan alkalmazkodott a külső-belső terepviszonyokhoz. A trónon elvész a térlátás: onnan nincs feljebb, a visszanézés pedig halálos: ha nem öltük meg, akit becsaptunk, akkor lesz gyilkosunk. Van. A vég imponálóan kurta. Kurta, és imponál. A sértett Buckingham által toborzott hadak, francia erősítéssel megnyerik a polgárháborút. (Történelem: A háborúban a Yorkoknak sikerült időlegesen elfoglalniuk a trónt, és két királyt – IV. Eduárd és III. Richárd – adtak. A küzdelem III. Richárd halálával ért véget, akit a Lancaster-házból származó Tudor Henrik követett a trónon, megalapítva ezzel a Tudor-házat, amely ezt követően 116 évig uralkodott Anglia és Wales felett.) Mintha a trónból sarjadt volna, egy oszlop mered az égre. Azon Trill, póznamászó saruval kapaszkodva a várfokra hág, s a csúcson elillan fejéről a korona.

 

trill_zsolt.jpg

 

Shakespeare-év van. Épp 400 éve nem kérdezhetjük meg a legilletékesebbtől, hogy vajon dramaturgiai éretlenség, vagy szerzői fondorlatosság következménye-e a III. Richárdban futószalagon érkező bestialitás? Magamtól azt gondolom, nyilvánvaló elvárás volt az elegyes intellektusú közönség komplex szolgálata. Kellett a vér, s körítésül hozzá a konyhapszichológia. Semmit sem fordult az óta a világ: a nagy nézőterű színházainkban ugyanúgy kell történnie ma is. Amiként Gyulán, ahol jeles vígszínházi, Nemzeti színházi művészek, valamint a budapesti és a kaposvári egyetem hallgatóinak összefogásával figyelemre, megbecsülésre érdemes előadás született.

Historizáló-eklektikus, jelenkorhű jelmezek. Az alkotópár – Kovács Adrián zeneszerzőt hozzávéve: triász – nem aggat mára utaló beazonosítási kódokat a darab szereplőire: beéri azzal, hogy a viseletek és a mai szleng révén odafintorog a pozícióharctér labirintusában bányavakon nyüzsgő elitünkre. Maximálisan modern attitűd.

Képek: Kiss Zoltán