Színi krónika

Pályakezdő Tollforgatók Fóruma (PTF)

large_Linke Dorottya 1..jpg

 

by Spirita Társulat

Fehér, szürke fekete. Szabályos, geometrikus formák, kockaalakok. Mintha egy számítógép vagy egy iPhone felszínét vizsgálnánk meg közelebbről a Bethlen Téri Színház színpadán. Rideg és kietlen. Ahogyan önmagában bármilyen elektronikus eszköz is ilyen. Csakhogy a Galkó Janka által létrehozott és megálmodott teret nem mi, hanem a benne mozgó, beszélő és cselekvő szereplők működtetik. Ők, vagyis a Spirita Társulat színészei pörgetik a színházi iPhone felületét… így tárul szemünk elé kb. 100 percben a számítástechnika egyik úttörőjének, Steve Jobs életének (talán) legfontosabb három éve, 1984, 1986 és 1998, és azok (számítástechnikailag jelentős) eseményei.

div02_0.png

Az irodalom, a képzőművészet és a színház idén is megfogta egymás kezét a Magyar Nemzeti Galériában, és így létrejöhetett a 2017. évi Textúra. Idén a Magyar Képzőművészeti Egyetem Látványtervező Tanszékének BA II. hallgatói – többek között – Réti István, Pór Bertalan, Bihari Sándor és Johann Millitz festményét választották a kb. 10 perces színházi jelenetek alapjának és ihletőjének.

div02_0.png

MIÉRT ÉS HOGYAN EMLÉKEZZÜNK KÖZÖSEN TÓTH ILONÁRA?

Vidnyánszky Attila 2013-ban vette át a Nemzeti Színház vezetését, és azóta a totalitás és uralkodik a 2002-ben megnyitott színház falain belül. Folyamatos készenlétben van szemünk, orrunk, fülünk, értelmünk és – nem utolsó sorban– a lelkünk. Fények, szagok, táncmozdulatok, zenék. Élmény, amit közösen élünk át.

div02_0.png

˝AZ SINCS, AMI VAN”

- MÉLYREPÜLÉS MACBETHTEL ÉS A SPIRITA TÁRSULATTAL -

Sötét. Homály. Felvillanó fények. Mennydörgés. Semmiféle díszlet. Csak az üres színpad. Mint egy rémálomban. Vagy amikor olyan szörnyű emlékek rohannak meg minket, amelyeket legszívesebben kidobnánk tudatunk szemetesébe. William Shakespeare legrövidebb, Skóciában játszódó tragédiáját a Spirita Társulat tolmácsolta a közönségnek a Bethlen Téri Színházban. Egyszerűen, sejtelmesen, nyomasztóan és nagyon feketén. Ahogyan a félelmet vagy a halált képzel(het)jük el.

div02_0.png

 

Széles színskálán a migránsok

 

Matei Vișniec Migránsok című, 2016-ban megjelent darabjának többszólamúsága abszurd fonalaival szövődik napjaink geopolitikai anyagába. A benne kiépülő világ inkább nevezhető körképnek, mintsem aktuálpolitikai állásfoglalásnak.

div02_0.png

 

Szerelemben a boldogság, háromszor

 

Egyesek szerint az érzelmek túlértékeltek, pedig ez a mozgatórugó, még a legabszurdabb helyzeteket is elfogadható valósággá változtathatja. Szép Ernő karaktereit kimért léptekkel vezeti a boldogság fele, néhol komikus, néhol tragikus, legtöbbször pedig tragikomikus megnyilvánulásokba ágyazva. A 20-adik század kabaré mögé bújtatott történeteit nem kis kihívás a jelenbe helyezni, hogy megfogható üzenettel képezhesse le szereplői valóságát. Mezei Kinga, rendezésében ez a kor a maga figuráival, egymásközti viszonyaival és társadalmi jelenségeivel gyors tempójú, ám precíz játékban jelenik meg a színpadon.

div02_0.png

 

Jelentés nélkül


Nem egyszerű dologra vállalkozott Ascher Tamás és Gáspár Ildikó, amikor meghozták azt a döntést, hogy az Örkény Színház színpadára emelik át Thomas Mann klasszikusát, a József és testvéreit. Egy rendkívül hosszú és tartalmas műről beszélünk, amely egy emberiség-történetet vázol fel. József történetét követve az emberi kultúra kialakulásának gyökeréig hatolunk, a sok-sok mikro történeten és szereplő révén korokon vonulunk át, miközben főhősünk bukásait és felemelkedését követjük nyomon. Nagy igazságokat és bölcsességeket rejt magában az életre és emberi létünkre vonatkozóan, amely az irodalom klasszikusává avatta Mann művét.

div02_0.png

 

Táncolj az álmodig!


Álmokat mindannyian dédelgetünk szívesen. Álmokat, amelyek lehetnek földhöz ragadtak - az ún. ˝reális álmok” -, és amelyek között találunk szinte elérhetetlen, ˝irreális” elképzeléseket. De várjunk csak! Léteznek önmagukban elérhetetlen álmok? Nem csak mi vagyunk kishitűek vagy reményvesztettek, netán lusták a megvalósításukhoz? Képesek vagyunk hinni magunkban? Ismerjük-e magunkat? Van-e bátorságunk saját magunk megismeréséhez?

div02_0.png

 

ERIKA ÉRTENI ÉS ÉREZNI FOGJA

Mindig könnyebb azután vágyakozni, ami még nincsen a birtokunkban, mint azután, ami viszont már a miénk. Az emberek szeretnek panaszkodni. Ez nemcsak magyar, hanem alapvető emberi tulajdonság is. Ám az elégedetlenkedések és felháborodások közepette rendre következik egy fordulópont, amely megállásra és visszahőkölésre sarkallja a panaszkodót. Amely más megvilágításba helyezi a jelenlegi élet(helyzet)ét: kiváltságos helyzetben van. Amikor elhalkul a gúnyos, másokon való nevetés Ez a fordulópont lehet esemény, halál közeli pillanat, mások történetének elbeszélése – vagy egy színdarab.

div02_0.png

 

 

 

PUSZTULÓ recept

 

div02_0.png

Amikor megnyílsz önmagadnak

„Valósítsd meg önmagad!” „Merj egyedi lenni!” „Térj el az átlagtól!” Ez olvasható a(z ifjúsági) magazinok címlapján. E mondatok vagy ezek variációi köszöntenek vissza a képernyőről s talán mi magunk is e felszólítások beteljesülésére törekszünk. Arra, hogy harmóniába kerüljünk magunkkal, elfogadjuk eredetiségünket és egyediségünket. Arra, hogy különlegességünk és ˝egy és megismételhetetlen” lényünk tudatában helyt álljunk a világban.

div02_0.png

Alkossunk erdőt!

Bábel tornyának története talán mindenki számára ismerős: Noé utódai Sineár földjén egy égig érő torony építésébe fogtak bele azért, hogy elérjék Isten országát, és „beköltözhessenek”. Isten azonban megbüntette az elbizakodottakat, s a korábban egyazon nyelvet beszélő közösség tagjai hirtelen nem értették egymást. Mindenki beszélt a maga nyelve szerint, mutogatott, halandzsázott, mindhiába. Végül szétszéledtek szerte a földön, a tornyot pedig, félig kész állapotában, hátrahagyták.

div02_0.png

DráMa hat napban, Székelyudvarhelyen

Mai színázhatás, avagy hogyan alakul át a színház geopolitikai termőföldjén a nézőművészet. Kortárs drámával foglalkozva mindig felmerülnek ezen előadóművészeti ág gyakorlati kérdései: mi a különbség a kortárs dráma és a színpadi szöveg között, hol van a határ belső színpadi folyamatok, érzetközpontúság és irodalmi alapokon nyugvó színház között, lehet-e a klasszikus mai, illetve hogyan változott meg a rendező, drámaíró és dramaturg kapcsolata/szerepe a színházzal?

div02_0.png

Don Quijote a POSzT-on

Párhuzamos világok, dimenzió többszörözés, tudati síkok összemosása, valós, leírható és megélhető - csupán egynéhány azok közül a koncepciók közül, amelyek Vidnyánszky Attila rendezésében újra színre hívják Don Quijotét.

div02_0.png

Marosvásárhelyi Spectrum Színház a POSzT-on
Egy kultusszá merevedett darab továbbgondolását viszi színre a marosvásárhelyi Spectrum alternatív színházi társulat, Török Viola rendezésében. Matei Vișniec Nyinája menekül. A jelen megalázottsága a régmúltban megélt érzéseihez tapad, az idő nem enged és a tört emlékek újraforrasztása nem hoz feloldozást.

div02_0.png

POSzT Nyílt Fórum

Darvasi László Odakint című drámáját felolvasó színházi formában adták elő a POSzT-on, a Nyílt Fórum részeként.

div02_0.png

Asszonyok, lányok, tánc - Bernarda Alba háza a POSzT-on.

Federico Garcia Lorca drámáját táncjátékként adta elő a Forte Társulat az országos színházi fesztiválon. A mű a generációk közötti feszültséget dolgozza fel egy zárt viszonyrendszerben: egy családban, melynek már nincsenek férfitagjai. Az ebből adódó hiátus a színpadon mind a zene, mind a mozgás meghatározó eleme. A fülledtség, az elfojtott szenvedélyek és a finom gesztusok az előadás leguralkodóbb motívumai.

div02_0.png

Vígszínház – POSzT

Salemben járunk, az 1692-es boszorkányperek idején. A téma nem mai, nem játszódik, nem is játszódhat napjainkban, hiszen ma nem ilyen perek kapnak helyet a bíróságokon - bár a kuruzslás, mint büntetőjogi kategória ma is létező fogalom.

div02_0.png

Pécsen a kaposvári Gát
Az ír mentalitásban van valami megfoghatatlan, valami, ami a megfogalmazhatón túlmutat: ilyenek a nyomorukban emberséges figurák, akiknél az alkohol nem föltétlenül az élet elhomályosítására szolgál, inkább közösségteremtő szerepe van. A huszonöt éves Conor McPherson története egy ilyen, az alkohol szervezte közösségről szól – egyszerű emberekről, drámai nagyravágyás nélkül.

div02_0.png

Don Qujote – interjú az átiratot készítő Verebes Ernővel

A búsképű lovag történetével zárult a POSZT-on a versenyelőadások sora, a Don Quijotét játszotta a Nemzeti Színház társulata. Verebes Ernő, a teátrum fődramaturgja készített izgalmas átiratot a regényből. A fikció és valóság kontrasztjára épülő mű mai olvasatának lehetőségeiről kérdeztük.

div02_0.png