Színi krónika

Alkossunk erdőt!

Bábel tornyának története talán mindenki számára ismerős: Noé utódai Sineár földjén egy égig érő torony építésébe fogtak bele azért, hogy elérjék Isten országát, és „beköltözhessenek”. Isten azonban megbüntette az elbizakodottakat, s a korábban egyazon nyelvet beszélő közösség tagjai hirtelen nem értették egymást. Mindenki beszélt a maga nyelve szerint, mutogatott, halandzsázott, mindhiába. Végül szétszéledtek szerte a földön, a tornyot pedig, félig kész állapotában, hátrahagyták.

DráMa hat napban, Székelyudvarhelyen

Mai színázhatás, avagy hogyan alakul át a színház geopolitikai termőföldjén a nézőművészet. Kortárs drámával foglalkozva mindig felmerülnek ezen előadóművészeti ág gyakorlati kérdései: mi a különbség a kortárs dráma és a színpadi szöveg között, hol van a határ belső színpadi folyamatok, érzetközpontúság és irodalmi alapokon nyugvó színház között, lehet-e a klasszikus mai, illetve hogyan változott meg a rendező, drámaíró és dramaturg kapcsolata/szerepe a színházzal?

Don Quijote a POSzT-on

Párhuzamos világok, dimenzió többszörözés, tudati síkok összemosása, valós, leírható és megélhető - csupán egynéhány azok közül a koncepciók közül, amelyek Vidnyánszky Attila rendezésében újra színre hívják Don Quijotét.

Marosvásárhelyi Spectrum Színház a POSzT-on
Egy kultusszá merevedett darab továbbgondolását viszi színre a marosvásárhelyi Spectrum alternatív színházi társulat, Török Viola rendezésében. Matei Vișniec Nyinája menekül. A jelen megalázottsága a régmúltban megélt érzéseihez tapad, az idő nem enged és a tört emlékek újraforrasztása nem hoz feloldozást.

POSzT Nyílt Fórum

Darvasi László Odakint című drámáját felolvasó színházi formában adták elő a POSzT-on, a Nyílt Fórum részeként.

Asszonyok, lányok, tánc - Bernarda Alba háza a POSzT-on.

Federico Garcia Lorca drámáját táncjátékként adta elő a Forte Társulat az országos színházi fesztiválon. A mű a generációk közötti feszültséget dolgozza fel egy zárt viszonyrendszerben: egy családban, melynek már nincsenek férfitagjai. Az ebből adódó hiátus a színpadon mind a zene, mind a mozgás meghatározó eleme. A fülledtség, az elfojtott szenvedélyek és a finom gesztusok az előadás leguralkodóbb motívumai.

Vígszínház – POSzT

Salemben járunk, az 1692-es boszorkányperek idején. A téma nem mai, nem játszódik, nem is játszódhat napjainkban, hiszen ma nem ilyen perek kapnak helyet a bíróságokon - bár a kuruzslás, mint büntetőjogi kategória ma is létező fogalom.

Pécsen a kaposvári Gát
Az ír mentalitásban van valami megfoghatatlan, valami, ami a megfogalmazhatón túlmutat: ilyenek a nyomorukban emberséges figurák, akiknél az alkohol nem föltétlenül az élet elhomályosítására szolgál, inkább közösségteremtő szerepe van. A huszonöt éves Conor McPherson története egy ilyen, az alkohol szervezte közösségről szól – egyszerű emberekről, drámai nagyravágyás nélkül.

Don Qujote – interjú az átiratot készítő Verebes Ernővel

A búsképű lovag történetével zárult a POSZT-on a versenyelőadások sora, a Don Quijotét játszotta a Nemzeti Színház társulata. Verebes Ernő, a teátrum fődramaturgja készített izgalmas átiratot a regényből. A fikció és valóság kontrasztjára épülő mű mai olvasatának lehetőségeiről kérdeztük.

Térey-darab felolvasószínházként a POSzT-on

A POSzT egyik forró délutánjának üde színfoltja volt (és nem csak a tematika miatt), a Színház– és Filmművészeti Egyetem elsőéves hallgatóinak előadása Forgács Péter rendezésében. A Legkisebb Jégkorszak című darab egymást övező, lazán szerveződő jelenetek hálója segítségével próbálja a kortárs magyar burzsoázia báját és baját felfogni.