A minőségi színjátszás jegyében

A Kulturális Központok Országos Szövetsége és a Magyar Teátrumi Társaság 2017. április 24-én Keszthelyen együttműködési megállapodást írt alá, melynek célja, hogy az állandó színházzal nem rendelkező települések művelődési házaiba, kulturális központjaiba olyan színházi produkciók kerüljenek színre, amelyek szakmai minősége alkalmas arra, hogy egy színházi előadástól általában elvárt célok megvalósuljanak.

A KKOSZ húsz éve fogja össze az ország városi és budapesti kerületi művelődési intézményeit. Elsődleges feladata az alapítás óta, hogy tevékenységével segítse a sokirányú kulturális, közösségi és szabadidős tevékenységet folytató, nagy látogatottságú kulturális központok, közművelődési és szabadidős többfunkciós intézmények szakmai fejlődését, információcseréjét és közös érdekérvényesítését

Az MTT a legnagyobb színházi érdekképviseleti szervezetként hozzájárul ahhoz, hogy a minőségi magyar színházművészet a lehető legtöbb emberhez eljusson. Tevékenysége a színjátszás népszerűsítését szolgálja. Hivatásának tekinti, hogy a színművészet kapaszkodót, személyiség gyarapító lehetőséget jelentsen mindenki számára.

Az együttműködő felek közös célja a magyar kultúra egészének gazdagítása, a pozitív közösségi események és élmények gyarapítása a színjátszás eszközeivel. E célok megvalósulása érdekében egymást stratégiai partnereknek tekintik, továbbá együttműködnek más szakmai szervezetekkel is.

Az együttműködés keretén belül a KKOSZ vállalja, hogy országos, hálózati működésével, szakmai munkájával tájékoztatja tagjait az MTT által bemutatásra ajánlott színházi előadások listájáról és elősegíti azok lehetőség szerinti meghívását. Az MTT összegyűjti és adatbázisba rendezi az ajánlott előadások listáját és kidolgozza azok megfelelő szakmai minősítési rendszerét.

Az MTT bevonja az együttműködésbe a Magyar Színháztechnikai Szövetséget, amely elkészíti azt a színházi atlaszt, mely bemutatja a befogadó intézmények technikai kapacitását és ennek megfelelően elkészíti a tájelőadások ajánlott technikai paramétereit. Ezen felül egységes technikai rider-lapot dolgoz ki, mely a színházi atlasszal együtt mind a játszóhelyi, mind az előadás-technikai kategorizálás alapját képezi.

A közös célok megvalósulás érdekében a Kaposvári Egyetem Művészeti Kara oktatási rendjébe beépíti az utaztatható gyermekelőadások létrehozását.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

csik3.jpg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h i r d e t é s